Всеукраїнський конкурс есе

Конкурс організовує ELSA Dnipro.

Тема есе: дотримання гендерної рівності в умовах COVID-19.

Для кого: студенти, які навчаються за напрямком «Правознавство», «Міжнародне право», «Правоохоронна діяльність» та молоді практикуючі юристи.

Участь безкоштовна. Автори найкращих робіт отримають призи.

Вимоги до есе:

  • документ у форматі doc, docх,
  • назва файлу відповідає прізвищу, імені та по батькові автора есе,
  • обсяг – 5-7 сторінок книжкового формату А4, включно зі списком літератури,
  • сторінки не нумеруються,
  • шрифт Тіmеs New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5,
  • поля: ліве та нижнє – 25 мм, праве – 20 мм, верхнє – 10 мм,
  • мова – українська.

Есе має бути результатом особистої інтелектуальної праці автора есе. Організатори перевірять його на плагіат.

Есе потрібно надіслати на пошту academicactivities.dnipro@ua.elsa.org до 28 лютого із зазначенням в темі повідомлення «Конкурс есе ПІБ автора».

В самому повідомленні вкажи: ПІБ, місце навчання (університет, факультет, курс), місто проживання, номер телефону для зв’язку а також нікнейм в Telegram.

Напишіть відгук

Дедлайн подачі: 28.02.2021

Вартість: безкоштовно